ĐC: TỔ 6, KHÓM 4 THÀNH PHƯỚC, BÌNH MINH, VĨNH LONG

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0703.891736 - 0703.741667

Fax: 0703.740366

   

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH SX-TM HỒNG HẢI ĐĂNG