ĐC: TỔ 6, KHÓM 4 THÀNH PHƯỚC, BÌNH MINH, VĨNH LONG

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0703.891736 - 0703.741667

Fax: 0703.740366

ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY

Danh sách các đối tác của Công Ty SX-TM Nhựa Hồng Hải Đăng đã hợp tác trong thời gian qua.