ĐC: TỔ 6, KHÓM 4 THÀNH PHƯỚC, BÌNH MINH, VĨNH LONG

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0703.891736 - 0703.741667

Fax: 0703.740366

CHỨNG NHẬN BRC

Chứng nhận do tổ chức quốc tế cấp

Chứng Nhận ISO 22000

Chứng nhận do tổ chức quốc tế cấp

Chứng Nhận HACCP

Chứng nhận do tổ chức quốc tế cấp

Chứng Nhận ISO 9001

Chứng nhận do tổ chức quốc tế cấp