ĐC: TỔ 6, KHÓM 4 THÀNH PHƯỚC, BÌNH MINH, VĨNH LONG

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0703.891736 - 0703.741667

Fax: 0703.740366

Bao Bì Dược Phẩm

 

 

HÌNH ẢNH

THÔNG SỐ

HÌNH ẢNH

THÔNG SỐ

Tên: Chai gấu PS

Chất liệu:

 • Thân: nhựa GPPS
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 59 mm
 • Chiều cao: 95 mm

Tên: Chai gấu PET nắp xanh/vàng

Chất liệu:

 • Thân: nhựa PET
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 63 mm
 • Chiều cao:95 mm

Tên: Chai 30 PP

Chất liệu:

 • Thân: nhựa PP
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 32 mm
 • Chiều cao: 65 mm

Tên: Chai 50 HD

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 39 mm
 • Chiều cao: 67 mm

Tên: Chai 80 HD

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 44 mm
 • Chiều cao: 77 mm

Tên: Chai 100 HD

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 45 mm
 • Chiều cao: 92 mm

Tên: Chai 300 HD

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 65 mm
 • Chiều cao: 122 mm

Tên: Chai 275 HD

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 63 mm
 • Chiều cao: 119 mm

Tên: Chai 1000 HD

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính: 85 mm
 • Chiều cao: 174 mm

Tên: Chai 150 HD vuông

Chất liệu:

 • Thân: nhựa HDPE
 • Nắp: nhựa HDPE

Kích thước:

 • Đường kính:50 mm
 • Chiều cao: 97 mm