ĐC: TỔ 6, KHÓM 4 THÀNH PHƯỚC, BÌNH MINH, VĨNH LONG

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0703.891736 - 0703.741667

Fax: 0703.740366

Bao Bì Thực Phẩm

 

 

HÌNH ẢNH

THÔNG SỐ

HÌNH ẢNH

THÔNG SỐ

 

Tên: Khay 10C NSK New

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 230 x 180 x 25 (mm)

 

Tên: Khay 10C NSK

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 380 x 175 x 30 (mm

 

Tên: Khay 10C PP 151

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 295 x 220 x 28 (mm)

 

Tên: Khay 10C TL 5L

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 370 x 185 x 35 (mm)

 

Tên: Khay 5C TL 5L

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 220 x 190 x 40 (mm

 

Tên: Khay 6C TL 3L

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 230 x 180 x 25 (mm

 

Tên: Khay 6C TL 2L NEW

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 180 x 150 x 30 (mm

 

Tên: Khay 6C DA

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 195 x 170 x 30 (mm)

 

Tên: Khay 6C E

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 180 x 165 x 30 (mm)

 

Tên: Khay 8C G

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 220 x 140 x 30 (mm)

 

Tên: Khay 10C 21/25 PP

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 330 x 155 x 30 (mm)

 

Tên: Khay TEMPURA 12C 35G

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 312 x 293 x 35 (mm)

 

Tên: Khay PET 16/20 10C 15G

 • Chất liệu: nhựa PP
 • Kích thước: 312 x 293 x 35 (mm)

 

Tên: Khay PET 21/25 10C 14G

 • Chất liệu: nhựa PET
 • Kích thước: 180 x 165 x 15 (mm)

 

Tên: Khay PET 8/12 10C 19G

 • Chất liệu: nhựa PET
 • Kích thước: 205 x 195 x 15 (mm)

 

Tên: Khay PET VĨ RÃNH 12 NGĂN FT-5L

 • Chất liệu: nhựa PET
 • Kích thước: 210 x 175 x 15 (mm)

 

Tên: Khay PET VĨRÃNH 12 NGĂN FT-6L

 • Chất liệu: nhựa PET
 • Kích thước: 245 x 195 x 15 (mm)

 

Tên: Khay PET 21/25 6C 8G

 • Chất liệu: nhựa PET
 • Kích thước: 165 x 110 x 13 (mm)